B007

Tem cứng cho chai lọ
– Tần số 8.2MHz
– Màu sắc: màu đen

Liên hệ báo giá