AFC 303

Tem từ mềm 3×3
1000 chiếc/ cuộn
Tem có mã vạch và không có mã vạch
Tần số 8.2MHz

Liên hệ báo giá