AFC 404

Tem từ mềm 4×4
1000 chiếc/cuộn
Tem có mã vạch và không có mã vạch
Tần số 8.2MHz

Liên hệ báo giá