NP002 ĐEN

Tem từ cứng đen cho quần áo, (kèm đinh ghim)
Kích thước tem: 53mmx43mm
Tần số 8.2MHz

Liên hệ báo giá