NP002 Vàng

Tem từ cứng đỏ cho quần áo (kèm đinh ghim)
Kích thước tem: 53mmx43mm
Tần số 8.2MHz

Liên hệ báo giá