TP-622-001

RF EAS MONO
Thu phát 1 cánh:
Khoảng cách: 2×0.75m-0.9m (4×4 nhãn)
2x 0.9m-1.2m (thẻ cứng)
Trọng lượng: 6kg
Outline Kích thước: 1600x350x60mm

Liên hệ báo giá