TP-622-010B

Cổng từ an ninh 1 cánh bắt xa
Khoảng cách phát hiện
Tem mềm 4×4:2×0.7m
Tem cứng NP002: 2×0.9.m
Tần số :8,2MHz
Chất liệu Mica tấm liền trong suốt
Kích thước:1600*340*20mm

Liên hệ báo giá